دسته بندی نشده

پرتو آبی

پرتو آبی

مدیر عامل: آقای انصاری

تلفن: 88757107 الی 8

نمابر: 88757114

نشانی: سهروردی شمالی، کوچه تهمتن، ساختمان مهرگان


نشانی کارخانه: 8 کیلومتر بعد ازع وارضی کرج قزوین، روبروی کارخانه نیک کالا، شهرک صنعتی بهارستان، نگهبانی اول

تلفن کارخانه: 4760058-0261

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا