اخبار

مغفول ماندن تولید تجهیزات IT در برنامه ششم

در نشست ماهانه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات درباره قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل، مدیریت اینترنت پاک و چرایی عنوان نشدن عنوان تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه گفت وگو شد.

فناوران – در این نشست محمدرضا طلایی رییس کمیسیون ICT درباره جلساتی که در وزارت و فناوری اطلاعات درباره قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل برگزار شد، گفت: قرار شده خروجی ها از تشکل ها گرفته شده و با حضور معاونت علمی جلساتی را در وزارتخانه برگزار کنند.
او درباره طرح جدید وزارت ارتباطات که با عنوان “مدیریت اینترنت پاک” مطرح شده، گفت: به نظر من فیلترینگ هوشمند نیز همین کار را می بایست انجام دهد و البته این موضوع که اجرای چنین طرح هایی جزو وظایف وزارت ارتباطات است یا وزارت ارشاد، نیاز به توضیحات وزارت ارشاد دارد. 
در ادامه این نشست مسعود شنتیایی عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی و رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان ICT در خصوص ذکر نشدن نام صنعت تجهیزات فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در برنامه پنج ساله در حوزه فناوری اطلاعات حدود 110 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که عمدتا وزارت ارتباطات در حوزه اطلاعات و نرم افزار این سرمایه را مدنظر قرار داده بود. اما پیشنهاد ما این بود که برای سرمایه گذاری جهت تولید سخت افزار هم این سرمایه گذاری مدنظر قرار گیرد. 
وی افزود: اگر فرض کنیم از این 110 هزار میلیارد تومان چیزی حدود 30 درصد آن به تجهیزات سخت افزاری مربوط باشد در صورت عدم توجه به تولید داخلی سخت افزار، دولت می بایست حدود 36 هزار میلیارد تومان نفت فروخته و به جای آن کالای سخت افزاری وارد کند که این موضوع به زیان کشور بوده و بهتر است به جای آن به واحدهای تولیدی سخت افزاری داخلی توجه شود.
او افزود: ما از وزارت ارتباطات خواستیم که به این موارد توجه داشته باشند. اگرچه در لفظ قول هایی مطرح شد اما در عمل اتفاقی نیفتاد. در حال حاضر خیلی از شرکت های کارفرمایی و دولتی علاقه مند هستند که تجهیزات ساخته شده و آماده سخت افزاری از خارج کشور بیاورند لذا اگر صراحت و ذکر نام تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات در بودجه وجود نداشته باشد این موضوع هم می شود مثل قانون استفاده حداکثر از توان تولیدی که با وجود نامی که دارد، در آن هیچ اشاره ای به توان تولیدی کشور نشده است. 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا