دسته بندی نشده

اساسنامه کمیته داوری اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران

اساسنامه کمیته داوری اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران

 

فصل اول – کلیات

مقدمه:

 بلا شک عامه مردم به دلیل عدم آشنایی با سایر شیوه های حل و فصل اختلافات، دادگستری را مطمئن ترین پناهگاه قانونی برای احقاق حق خود می دانند در حالی که ” داوری ” نیز همانند رسیدگی قضایی به جهت ” شیوه حل اختلاف و لازم الاجرا بودن رای داوری” از حمایتهای وسیع قانونگذار برخوردار بوده و به همین خاطر است که دولتها و حکومتها برای کاستن بار دستگاه قضایی مردم را به سوی داوری سوق می دهند.

با توصیف فوق از آنجا که اولاً: امر رسیدگی در دستگاه قضایی مستلزم طی تشریفات عدیده و نیز چند مرحله ای بوده و ثانیاً: در دعاوی و اختلافات تجاری و بازرگانی که اغلب از پیچیدگی های خاصی برخوردار است رسیدگی اهل فن و متخصص امر به عنوان داور بسیار سریع و ساده تر از دادگاه است. لذا اساسنامه کمیته داوری اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران به عنوان یک ضرورت برای حل و فصل اختلافات داخلی و خارجی در اتحادیه صنایع لوح فشرده ایران به شرح ذیل به تصویب رسید.

ماده 1 – دراجرای ماده 42 و ماده 51 اساسنامه اتحادیه مطابق مقررات این اساسنامه کمیته داوری که از این پس اصطاحاً “کمیته” نامیده می شود و به صورت وابسته داخلی به اتحادیه می باشد تشکیل می گردد.

ماده 2 – موضوع فعالیت “کمیته” حل وفصل اختلافات تجاری و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی بین اعضاء و یا بین سایرین و اعضاء از طریق داوری و حکمیت است.

ماده 3 – کمیته در شهر تهران مستقر خواهد بود.

 

فصل دوم – ارکان

ماده 4 – کمیته متشکل از افراد زیر است:

1- رئیس اتحادیه (رئیس کمیته)

2- دوتن از اعضای هیأت مدیره اتحادیه به انتخاب اعضاء هیأت مدیره

3- دوتن از نمایندگان شرکت های عضو اتحادیه به انتخاب هیأت مدیره اتحادیه

4- یک نفر متخصص در زمینه صنایع لوح های فشرده به انتخاب رئیس اتحادیه

5- یک نفر از حقوقدانان آشنا به مقررات مربوط به صنایع لوح های فشرده به پیشنهاد کمیته حقوقی اتحادیه و تأئید هیأت مدیره

6- دبیر کمیته داوری بدون حق رأی

 

تبصره یک : مدت تصدی کمیته برای رئیس و اعضای هیأت مدیره اتحادیه نباید بیش از دوره عضویت آن ها در هیأت مدیره اتحادیه باشد.

تبصره دو : فهرست افرادی که صلاحیت حضور در کمیته داوری را دارند از میان حقوقدانان ، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با صنایع لوح های فشرده به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد کمیته حقوقی و هیأت مدیره اتحادیه خواهد بود.

تبصره سه– بنابر پیشنهاد دبیر کمیته ، هیأت مدیره اتحادیه نحوه تشکیل جلسات کمیته  را تعیین می نماید و برای رسمیت یافتن جلسات رعایت مقررات آئین نامه توسط اعضاء الزامی است.تصمیمات کمیته داوری با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.

ماده 5وظایف و اختیارات

1- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های داخلی کمیته داوری در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری امور مالی و استخدامی در کمیته حقوقی مرتبط با خدمات ارائه شده به کمیته داوری

2- تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق دبیرخانه اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران.

3- نصب و عزل دبیر کمیته داوری

تبصره یک : رئیس کمیته حقوقی اتحادیه دبیری کمیته را برعهده داشته و بر اساس مصوبات هیأت مدیره و وفق مقررات اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلا مانع است.

تبصره دو : کمیته دارای دبیرخانه ای می باشد که در دبیرخانه اتحادیه مستقر بوده و تحت نظر و ریاست دبیر کمیته داوری اداره  می شود. شرح وظایف دبیر و دبیرخانه در آئین نامه داخلی کمیته داوری تعیین خواهد شد.

ماده 6سایر مقررات

– هزینه های کمیته داوری از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتحادیه تأمین خواهد شد.

ماده 7– مقررات عمومی و آئین رسیدگی داوری در کمیته به شرح ذیل خواهد بود:

 1- در اختلاف تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376/6/26

2- در اختلاف تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 (در بخش داوری).

ماده 8– این اساسنامه مشتمل بر 8 ماده و پنج تبصره و11 بند در جلسه هیأت مدیره اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران در مورخ 1390/7/17 تصویب گردید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا