دسته بندی نشده

تصویر و صدای آذرخش امین

تصویر و صدای آذرخش امین

مدیر عامل: آقای دستخوار

تلفن: 02334584127

نمابر: 02188928858

نشانی: 

سمنان، شهرستان گرمسار، شهرک صنعتی ایوانکی، میدان صنعت، خیابان پژوهش 7 واحد 232


نشانی کارخانه: 

سمنان، شهرستان گرمسار، شهرک صنعتی ایوانکی، میدان صنعت، خیابان پژوهش 7 واحد 232

تلفن کارخانه: 02334584127

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا