دسته بندی نشده

اساسنامه اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران

اساسنامه اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران

مقدمه :
به منظور تعیین سرنوشت حرفه ای امور صنایع لوح های فشرده در ایران و ساماندهی و تصمیم گیری و برنامه ریزی و حل مشکلات اجرایی و ایجاد و حفظ هماهنگی بین اعضاء و دفاع از منافع مشروع و قانونی آنان و بهره برداری شایسته و بهینه از کلیه ظرفیتهای موجود صنعتی و نیروی انسانی و ارتباط منطقی و هماهنگی و همکاری با  وزارتخانه ها و سایر دستگاههای اجرایی ، موسسات ،  تشکل های  تخصصی ، « اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران» به استناد بند   (ک )ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران به عنوان تشکل غیر سیاسی و غیر انتفاعی مطابق مواد این اساسنامه تشکیل می گردد.

فصل اول : کلیات

ماده 1): هویت اتحادیه :
اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران که در این اساسنامه اختصاراًَ (اتحادیه ) نامیده می شود در اجرای  بند (ک ) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 15/12/1369 ) و اصلاحیه (15/09/1373 ) و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل گردید و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی می باشد و به صورت صنفی و غیر انتفاعی فعالیت  می نماید .

ماده 2) :تابعیت
تابعیت اتحادیه ایرانی است .

ماده 3) : اقامتگاه
اقامتگاه اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران به نشانی : تهران ، خیابان سهروردی شمالی ، کوچه تهمتن ، پلاک 6 ، ساختمان مهرگان ، واحد 19  میباشد.
تبصره : در صورت تغییر اقامتگاه قانونی اتحادیه مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی و کتباً به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد رسید.

ماده 4) : حوزه فعالیت
حوزه فعالیت اتحادیه در سراسر ایران است . اتحادیه میتواند پس از تصویب هیئت مدیره وتائید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مراکز استانها شعبه و در شهرستانها عندالزوم نمایندگی دایر نماید.
تبصره : شرایط تشکیل شعب و نمایندگی می بایست مطابق با آئین نامه های اجرائی ذیربط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشد.

ماده 5) : مدت فعالیت ودوره مالی
مدت فعالیت اتحادیه نامحدود است ودوره مالی اتحادیه یکسال شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

فصل دوم : اهداف و موضوع فعالیت اتحادیه

ماده 6) : اهم اهداف و موضوع فعالیت عبارتند از :

1-6 : تلاش برای ساماندهی فعالیت اعضاء و بهبود کیفیت تولیدات و خدمات در جهت تدوین استاندارد های داخلی در کشور با همکاری و هماهنگی مستمر و ارائه نظرات کارشناسی به مراجع و سازمانهای ذیربط
2-6 :همکاری و هماهنگی مستمر و ارایه نظرات کارشناسی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مراکز تحقیقاتی و دیگر سازمانهای ذیربط بمنظور تدوین استاندارد های مرغوبیت تولیدات داخلی و ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات و یا خدمات اعضاء و نظارت بر تحقق آنها
3-6 : مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز تولید کالاها و خدمات موضوع فعالیت اتحادیه و کنترل آن از طریق تأسیس شرکتهای بازرسی .
4- 6 :  بازارسازی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا ، قیمت ، بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضاء با بهره گیری از آخرین رهیافتهای جهانی و تجزیه و تحلیل لازم در زمینه تنظیم بازار و قیمت گذاری بر اساس سیاستهای کلان کشور .
5-6 : تنظیم تعرفه های قیمت داخلی ، تعرفه های صادراتی و نیز تعرفه های واردات کالا و ارایه آن به وزارتخانه های مرتبط برای تصویب در هیأت دولت .
6-6 : برنامه ریزی در جهت تعادل بین بخش بازرگانی ،خدمات ، صنعتی لوح فشرده به منظور ایجاد بازار سالم مصرف ، کنترل و محدود نمودن واردات در حمایت از تولیدات داخلی .

7-6 : تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی کالاها و یا خدمات فنی و مهندسی ، ایجاد فرصتهای مناسب برای کلیه اعضاء جهت بهره گیری مناسب از بازارها ، خصوصاً بازارهای منطقه مانند ECO و کشورهای عضو کنفرانس اسلامی .
8-6 : مشارکت گروهی در تصمیم سازی وتصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با فعالیت اعضاء در جهت حفظ منافع ملی و اعضاء با هماهنگی اتاق ایران .
9-6 : ایجاد ارتباط با مراکز قانونگذاری و دستگاههای اجرایی کشور بمنظور همکاری در تدوین قوانین سیاستها ، دستورالعمل ها آیین نامه ها و همچنین توسعه خصوصی سازی .
10-6 : حضور در مراجع قانونگذاری و تصمیم گیری حوزه اقتصادی و صنعت و بازار کشور و ایفای نقش موثر در جهت نیل به اهداف اتحادیه و تدوین روشهای منطقی در راستای نظارتهای عمومی و تخصصی .
11-6 : کسب اختیارات در تهیه و تنظیم و یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب ، تأسیس و بهره برداری در زنجیره صنایع لوح فشرده از مراجع ذیربط.
12-6 : هماهنگی و همکاری مستمر و ارائه نظرات کارشناسی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وزارت صنایع و معادن ، وزارت بازرگانی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر سازمانهای ذیربط .
13-6 : اجرای آن دسته از وظایف نظارتی مرتبط با تولید و خدمات که وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی به اتحادیه تفویض مینمایند.
14-6 : ارایه اطلاعات دقیق از صنعت لوح فشرده به منظور تعیین اولویت بندی سرمایه گذاریها و حمایت های دولت در توسعه منطقی واحدهای صنعتی در جهت جلوگیری از بطلان منابع و امکانات موجود در کشور.
15-6 : ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمانهای مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیتهای اعضاء.

16-6 : تشکیل بانک ، موسسه اعتباری و سرمایه گذاری طبق مقررات و قوانین جاری کشور در راستای تقویت منابع مالی زنجیره صنایع لوح های فشرده در کشور.
17-6 : تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که زمینه افزایش اهداف اتحادیه را فراهم میکند.
18-6 : معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز.
19-6 : کوشش برای جذب سرمایه ، فن آوری ، مدیریت ، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر داخلی و خارجی برای رشد و ارتقاء زمینه های فعالیت اتحادیه.
20-6 :  ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف اتحادیه ، از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب و مجلات و بروشورهای تخصصی.
21-6 : انجام هر گونه فعالیت های علمی ، تحقیقاتی با توجه به تکنولوژی روز دنیا برای نیل به اهداف اتحادیه.
22-6 : برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی ، صنعتی و تجارتی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایشها و میزگردهای تخصصی و همچنین حضور در همایشهای مختلف داخلی و خارجی و تألیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت اتحادیه.
23-6 : برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با وظایف اتحادیه.
24-6 : فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط جهت عضویت در اتحادیه .
25-6 : ارتقاء اعتبار و حیثیت اعضاء اتحادیه از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو و بهره گیری مشترک از توانمندیها و ظرفیت های استفاده نشده هر یک از اعضاء.
26-6 : حمایت از منافع مشترک اعضاء و دفاع از منافع اعضاء در مجامع حقوقی داخلی و بین المللی .
27-6 : ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء.

28-6 : جلوگیری از انجام رقابتهای ناسالم اعضاء در بازارهای هدف از طریق ضوابط کمیته انظباطی اتاق ایران .
29-6 : کوشش در جهت رفع اختلافات فیمابین اعضاء و عندالزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق ایران .
30-6 : الزام اعضاء به اجرای صحیح مقررات تجاری کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط اتحادیه و همکاری مستمر با کمیته انظباطی اتاق ایران .
31-6 : تهیه گزارشات حداقل هریک سال یک بار از عملکرد اتحادیه و ارزیابی آن ، طرح مسائل و مشکلات همراه با    پیشنهادات ، راه حلهای اجرائی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ایران .
32-6 ایجاد شرکتهای بزرگ و توانمند تولیدی ، توزیعی ، صادراتی در قالب کنسرسیوم و گروهها و شرکتهای سرمایه گذاری با حضور اعضاء اتحادیه در جهت اهداف اتحادیه
33-6 : تلاش در جهت واگذاری و مدیریت بخشهای تصدی گرانه دولت که مطابق اصل 44 می بایست به بخش خصوصی تفویض شود.
فصل سوم : عضویت و شرایط آن :

ماده 7) : کلیه اشخاص حقوقی که واجد شرایط زیر باشند میتوانند به عضویت اتحادیه درآیند.
7.1. تابعیت ایرانی ( ثبت در کشور ایران ). 
7.2. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه .
7.3. دارا بودن کارت عضویت یا کارت بازرگانی  معتبراز اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران .
7.4. پرداخت حق ورودیه و حق عضویت تعیین شده بطور مرتب .
7.5. فعال بودن در زمینه های مرتبط با صنایع لوح های فشرده و دارا بودن اجازه رسمی فعالیت از وزارت صنایع و معادن
7.6. داشتن حسن شهرت

تبصره 1 : هر یک از اعضاء که شرایط عضویت اتحادیه را از دست بدهد تا احراز مجدد شرایط ، عضویت آن در اتحادیه معلق میگردد ولی در زمان تعلیق نیز ملزم به انجام تعهدات قبلی میباشد.
تبصره 2 : اتحادیه میتواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای صلاحیت علمی و یا نقش موثر و اثر گذار در جهت اهداف اصلی اتحادیه بوده عضویت افتخاری اعطاء نمایند. لذا اعضاء افتخاری هیچگونه حق عضویتی را پرداخت ننموده و حق رأی در مجامع را نخواهند داشت .
تبصره 3 : فعالین در زمینه تولید آثار و محتوا در فرمت لوح های فشرده و تکثیر کنندگان و توزیع کنندگان لوح های فشرده که دارای مجوزهای مربوطه از مراکز ذیربط باشند بدون دارا بودن کارت بازرگانی می توانند با تصویب هیئت مدیره و  پرداخت حق عضویت به عضویت وابسته اتحادیه درآیند و از حمایت های اتحادیه برخوردار شوند اعضاء وابسته حق رأی در مجامع را نخواهند داشت .
ماده 8 ) : احراز صلاحیت اعضاء ، شرایط تعلیق :

1-8 : تعیین ضوابط عضویت در اتحادیه مطابق با شرایط اساسنامه میباشد و تشخیص تطبیق ضوابط در اختیار هیئت مدیره میباشد.
2-8 : هر یک از شرایط ذیل میتواند سبب تعلیق عضویت گردد :
الف : زایل شدن مفاد بندهای ماده 7 این اساسنامه 
ب : عدم رعایت مفاد اساسنامه
3-8 : سلب عضویت از اعضاء با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی اتحادیه صورت می پذیرد .

فصل چهارم : ارکان

ماده 9) : ارکان اتحادیه عبارتند از :
مجامع عمومی
هیئت مدیره
بازرسان
ماده 10 )مجامع عمومی
مجامع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری اتحادیه و متشکل از نمایندگان رسمی اعضاء میباشد.
1-10 : تشکیل مجمع عمومی با یکبار درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی و با اعلام روز و ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دبیر یا بازرس برای اعضاء ارسال می گردد.
2-10 : اشخاص حقوقی عضو اتحادیه برای شرکت در جلسات مجمع عمومی یکنفر را کتباً بعنوان نماینده تام الاختیار شرکت با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهد آور با مهر شرکت معرفی می نماید.
3-10 : جلسه مجمع عمومی ( عادی و عادی بطور فوق العاده ) با شرکت اکثریت نسبی اعضاء (نصف بعلاوه یک ) رسمیت پیدا  می کند و مصوبات آن با اکثریت نسبی آراء حاضرین (نصف بعلاوه یک ) معتبر می باشد.
4-10 : اخذ رای در مجامع عمومی اتحادیه بصورت کتبی یا شفاهی می باشد.
5-10 : با رسمیت یافتن مجمع در ابتدا از میان حاضرین یک فرد در جلسه بعنوان رئیس موقت اداره جلسه را بعهده می گیرد و بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر برای مجمع اخذ رای بعمل خواهد آمد ، سپس هیئت رئیسه انتخابی اداره جلسه مجمع را بعهده می گیرد.

6-10 : منشی در ابتدا لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع را تهیه و به امضاء هیئت رئیسه می رساند. همچنین منشی موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات مجمع می باشد .
7-10 : مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه اتحادیه برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.
8-10 : حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در کلیه جلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده )بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر مشورتی خواهد نمود.
9-10 : اتحادیه موظف است رونوشتی از کلیه مصوبات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده ) را برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارسال نماید.
10-10 : هر عضو می تواند تنها وکالت یک عضو دیگر را جهت حضور در جلسات مجمع عمومی و مشارکت در تصمیم گیری ها و انشاء آراء بپذیرد . وکالتنامه در سربرگ شرکت و با امضاء صاحبان امضاء تنظیم می شود.

ماده 11) : مجامع عمومی بر دو نوعند:

مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی فوق العاده

ماده 12): مجمع عمومی عادی اتحادیه حداقل یک نوبت در سال (حداکثر تا چهار ماه پس از پایان دوره مالی اتحادیه ) طبق ماده 10 اساسنامه تشکیل می گردد.تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بهر تعداد که لازم باشد بلامانع است .

ماده 13) : وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده بشرح زیر است .
1-13 : تصویب اساسنامه اتحادیه در مجمع عمومی هیئت موسسین
2-13 : استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرسان درباره عملکرد سالیانه اتحادیه و بررسی و تصویب آنها
3-13 : استماع گزارش خزانه دار پیرامون بیلان سنوات گذشته و بودجه سال جاری وبررسی و تصویب آنها
4-13 : تصویب پیشهادات هیئت مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء
5-13 : تصویب ترازنامه و گزارشات مالی سالانه هیئت مدیره
6-13 : تعیین خط مشی اتحادیه و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیئت مدیره برای سال جاری
7-13 : تصمیم گیری در مورد همکاری یا ائتلاف با سایر تشکلهای صنفی
8-13 : انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان 
9-13 : مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور اتحادیه به جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد تصمیم گیری نماید

ماده 14) : هیئت مدیره موظف است حداقل 20 روز قبل از اتمام دوره عضویت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق ماده 10 نماید.در هر صورت تا زمان تشکیل هیئت مدیره جدید ، هیئت مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود . در صورت عدم دعوت مجمع توسط هیئت مدیره یا بازرسان اتحادیه ، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران می تواند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید

ماده 15) : مجامع عمومی به طور فوق العاده یا فوق العاده ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس یا درخواست نصف بعلاوه یک از اعضاء اتحادیه با رعایت ماده 10 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده 16) : با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده یا عادی بصورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس ، از اعضاء اتحادیه وفق ماده 10 برای تشکیل مجمع عمومی دعوت به عمل آورد و در صورت استنکاف بازرس می تواند راساً با رعایت ماده 10 اقدام نماید.

ماده 17): با درخواست کتبی حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء اتحادیه مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده ، هیئت مدیره اتحادیه باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 10 دعوت نماید ، درصورت استنکاف هیئت مدیره درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی فوق العاده را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق ماده 10 از اعضاء دعوت نماید و چنانچه بازرس امتناع نماید ، درخواست کنندگان مستقیماً نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام می نماید .

ماده 18): در صورت عدم رسمیت یافتن هر یک از جلسات مجامع عمومی فوق العاده به علت عدم احراز حد نصاب ، حداکثر ظرف مدت 30 روز جلسه بعدی مجمع با رعایت ماده 10 اساسنامه از نظر درج آگهی در روزنامه ودعوت از اعضاء تشکیل و با هر تعداد از اعضاء حاضر رسمیت خواهد داشت مشروط بر اینکه نتیجه دعوت اول در این دعوتنامه ذکر شده باشد .
تبصره:مجامع عمومی عادی در دعوت نوبت دوم مجمع به شرط رعایت ماده 10 اساسنامه از نظر درج آگهی با هر تعداد اعضا ء حاضر رسمیت می یابد.
ماده19): وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از:
الف: تغییر و اصلاح اساسنامه  اتحادیه
ب: انحلال اتحادیه و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه
ج: عزل فردی یا جمعی اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و انتخاب مجدد آنها.
ماده20):هیئت مدیره
1-20 : بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از اعضاءکه بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بصورت فوق العاده از بین اعضاء آنان برای مدت سه سال انتخاب میشوند اداره خواهد شد.
2-20: بعد از اختتام دوره مأموریت هیئت مدیره تا انتخاب هیئت مدیره جدید ، کلیه مسئولیتها همچنان بعهده اعضاء هیئت مدیره قبلی خواهد بود.
3-20 : انتخاب هر یک از اعضاء هیئت مدیره قبلی برای دوره های بعدی بلامانع است .
تبصره : انتخاب بیش از دوبار متوالی هر یک از اعضاء هیئت مدیره مستلزم کسب دوسوم آراء اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی میباشد.
ماده 21): شرایط عضویت در هیئت مدیره
الف : دارا بودن تابعیت ایرانی
ب : داشتن حسن شهرت
ج : متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
د: ارائه معرفی نامه کتبی (شخص حقوقی متبوع )
م : مدیر عامل یا از اعضاء هیئت مدیره شرکت متبوع باشند.

ماده 22): در صورت استعفاء از عضویت ، اخراج و یا انحلال شرکت عضوی که نماینده آن در ارکان اتحادیه دارای سمتی است ، مأموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وی منتفی و زایل خواهد شد.

ماده 23): چنانچه نماینده اشخاص حقوقی عضو پس از انتخاب در ارکان اتحادیه بهر دلیلی از عضویت در شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام شرکت بخودی خود از سمتی که در اتحادیه دارد معزول و هیچگونه سمتی در اتحادیه نخواهد داشت مگر در مواردی که هیئت مدیره با اکثریت آراء با ابقاء نامبرده در سمت خود در اتحادیه موافقت نماید که نامبرده میتواند تا دوره بعدی در سمت خود حضور داشته باشد.

ماده 24) : زایل شدن موردی از بندهای ماده 21 برای هر یک از اعضاء هیئت مدیره در طول دوره مأموریت باعث معزول شدن آن عضو خواهد شد.

ماده 25) : در صورت استعفاء و یا فوت و یا عزل نصف به اضافه یک اعضاء هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره تجدید خواهد شد.
ماده 26) : هیئت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته و بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس اتحادیه ، دو نفر را به عنوان نواب رئیس ، یکنفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان منشی اتحادیه انتخاب خواهد نمود .

ماده 27 ) : مدت تصدی هر یک از سمتهای اعضاء هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود . متصدیان هر یک از سمتها توسط هیئت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب میباشند.

ماده 28) : هیئت مدیره در مقاطعی که مشخص می نماید و یا در مواقع ضروری به دعوت کتبی رئیس یا نواب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی اتحادیه یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده تشکیل خواهد شد.
ماده 29): در صورت استعفاء، فوت یا عزل هر یک از اعضاء هیئت مدیره ، عضو علی البدلی که در انتخابات رای بیشتری داشته است ، برای باقیمانده دوره هیئت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتیکه اعضاء علی البدل دارای آراء مساوی باشند انتخاب در هیئت مدیره به قید قرعه بعمل خواهد آمد.
تبصره 1: غیبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی موجب عزل از عضویت در هیئت مدیره خواهد بود.
تبصره 2: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت ، حداقل با دو سوم اعضاء هیئت مدیره میباشد.

ماده 30) : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء دارای حق رای رسمیت پیدا می کند.

ماده 31): اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس اتحادیه و در صورت غیبت او با نواب رئیس است .در صورت غیب رئیس و نواب رئیس ، سایر اعضاء هیئت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

ماده 32): مصوبات هیئت مدیره با رای اکثریت نصف باضافه یک حاضرین در جلسه  معتبر خواهد بود.
ماده 33): صورت مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره در دفتر ثبت و به امضای حاضرین می رسد.

ماده 34) : شرکت اعضاء علی البدل و بازرسان در جلسات هیئت مدیره بلامانع است ولی حق رای نخواهند داشت .

ماده 35): هیئت مدیره میتواند از بین خود یا خارج ، یک نفر شخص حقیقی را بصورت موظف بعنوان دبیر انتخاب نماید.
تبصره 1: هیئت مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دبیر اتحادیه تفویض نماید.
تبصره 2: در صورتیکه دبیر عضو هیئت مدیره باشد دوره دبیری او از مدت عضویت در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.
تبصره 3: در صورتیکه دبیر عضو هیئت مدیره نباشد، حق شرکت در جلسات هیئت مدیره را بدون حق رای دارد.

ماده 36): برای انجام امور اداری اتحادیه اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن ، طبقه بندی و ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق سندیکا تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن جمع آوری قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت اتحادیه تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آنها ، انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی ها و ارسال دعوتنامه ، اخذدرخواست  متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه ، اخذ معرفی نامه های نمایندگان شرکتهای عضو برای ورود به مجامع ، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی ، تنظیم پرسشنامه های لازم استخدام کارکنان مورد نیاز ، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان ، نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه اتحادیه و تعمیر و سرویس بموقع آن ، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و مسائل داخل اتحادیه ، اجرای مصوبات در اتحادیه و هراقدامی که عرفاً برای اداره امور اتحادیه ضروری باشد دبیرخانه ای تحت سرپرستی دبیر و زیر نظر رئیس هیئت مدیره تأسیس می گردد.
ماده 37): وظایف و اختیارات و حدود مسئولیت هیئت مدیره :
هیئت مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور اتحادیه برخوردار است وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

1-37 : افتتاح حساب جاری بنام اتحادیه در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات اتحادیه و پرداخت هزینه ها از این حساب و در صورت لزوم تحصیل وام .
2-37 : انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی .
3-37: عقد هر گونه قرارداد و تبدیل آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول به نام حساب اتحادیه بدون قصد و انگیزه تجاری در جذب و جلب منفعت.
4-37: اداره امور مالی اتحادیه که سرپرستی آن با خزانه دار است .
5-37: دریافت مطالبات اتحادیه و پرداخت دیون آن.
6-37 : استخدام و عزل و نصب دبیر و کارکنان اتحادیه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و سایر پرداختها ، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط مطابق قوانین موضوعه کشور.
7-37: اقامه و استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور، مصالحه ، تعیین وکیل سازش ، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری .
8-37: اقدام به هر نوع امر از اموری که در چهار چوب قوانین و مقررات موضوعه اجرای آن از سوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه واگذار می گردد.
9-37 :انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره اتحادیه و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد .
10-37: تعیین و اعزام نماینده به کمیته های همکاریهای اقتصادی ، بازرگانی و فنی با رعایت شرایط مندرج در آئین نامه های مربوطه .

11-37 : تهیه ، تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور اتحادیه در چهارچوب اساسنامه و اختیارات تفویضی.
12-37 : راهنمایی اعضاء در امور اجرایی ، مدیریتی ، مالی و مالیاتی ، بیمه ، مسائل قراردادی و حقوقی در صورت رجوع به اتحادیه.
13-37: تدوین پیش نویس بودجه اتحادیه برای تصویب از طریق مجامع مربوطه.
14-37 تهیه صورت دارایی و دیون اتحادیه پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به بازرس و نیز تنظیم برنامه ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی.
15-37: هیئت مدیره می تواند عضو متخطی از اهداف و مقررات اساسنامه اتحادیه را از عضویت در اتحادیه اخراج نماید و علت اخراج عضو را (جهت تصویب اولین جلسه مجمع عمومی عادی) گزارش کند.تصمیم مجمع عمومی در این خصوص قطعی است .
16-37: برگزاری همایش های تخصصی و صنفی با دعوت از صاحبنظران برای ارتقاء کیفی سطح دانش اعضاء.
17-37: تهیه گزارشهای شش ماهه سالانه از عملکرد اتحادیه و ارسال آن به اتاق ایران .
18-37: اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراجع ذیصلاح در خصوص انتشار نشریه در راستای اهداف اتحادیه.

ماده 38):خزانه دار
خزانه دار مسئول اداره امور مالی اتحادیه بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی اتحادیه را تنظیم ، وصولی ها و پرداخت ها را کنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت و ضبط و نگهداری و حفاظت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی اتحادیه ، باطلاع رئیس هیئت مدیره در محل دبیر خانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.
ماده 39): اسناد و مدارک مالی با دو امضاء مشترک رئیس یا نواب رئیس و خزانه دار همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود .در ضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری و معمولی با امضاء رئیس یا نواب رئیس و یا دبیر همراه مهر اتحادیه معتبر می باشد.

ماده 40): بازرس
1-40 : شرایط انتخاب بازرس مطابق با ماده 21 اساسنامه است .
2-40 : یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
3-40: در صورت فوت ، استعفاء،یا سلب شرایط مندرج در ماده 21 اساسنامه از بازرس اصلی ، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 41): وظایف بازرس
1-41: نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه ، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیئت مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می نماید.
2-41: بازرس ،ترازنامه تهیه شده توسط هیئت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی اتحادیه را مورد بررسی قرارداده و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.
3-41 : بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و ارائه خواهد نمود.
4-41: بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده نظارت نماید.
5-41: بازرس موظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه اتحادیه تحویل دهد.

ماده 42): کمیته ها و مشاوران
اتحادیه به منظور پیشبرد اهداف وایفای مطلوب وظایف خود می تواند کمیته هائی متشکل از نمایندگان اعضاء تشکیل دهد. نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان و وظایف کمیته ها بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط هیئت مدیره تهیه و تصویب می گردد.

فصل پنجم : منابع مالی

ماده 43): اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب عضویت در اتحادیه موظف به پرداخت مبلغ ورودیه بحساب جاری اتحادیه و تسلیم قبض آن به دبیرخانه می باشند.

ماده 44): هر عضو علاوه بر ورودیه ، موظف است سالیانه مبلغ حق عضویت خود را بحساب جاری اتحادیه واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

ماده 45): اتحادیه میتواند از هدایا ، عطایا،وقف،قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیر نقدی اعضاء یا اشخاص ثالث برخوردار گردیده و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیئت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری یا از شرکت ها و اشخاص عضو را دارد.
فصل ششم :انحلال و تصفیه
ماده 46): اتحادیه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رای نهایی و قطعی محاکم قضائی منحل می شود.
ماده 47): چنانچه انحلال اتحادیه از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع هیأت تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان اعضای حقوقی انتخاب می نماید.انتخاب اعضای هیئت مدیره اتحادیه ،قبل از انحلال در مقام اعضاء هیئت تصفیه بلامانع است . چنانچه انحلال اتحادیه از سوی محاکم قضائی اعلام شود محکمه هیئت تصفیه را تعیین خواهد نمود.
ماده 48): پس از اعلام انحلال اتحادیه و تعیین اعضاء هیئت تصفیه ، مدیران سابق اتحادیه مکلف میباشند تمامی اوراق ، اسناد ، دفاتر ، اموال و اثاثیه را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند.

ماده 49): هیئت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهیها و دارائیها را روشن و پس از تسویه ، کلیه اموال منقول و غیر منقول باقیمانده در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار خواهد گرفت .

ماده 50): وظایف و تکالیف و اختیارات هیئت تصفیه در رابطه با اموال موجود مطالبات و دیون اتحادیه و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.
فصل هفتم : موارد متفرقه
ماده 51): حکمیت
اتحادیه می تواند در امور تخصصی خود اقدام به پذیرش امر حکمیت (داوری ) نماید. در این صورت هیئت مدیره از بین خود و سایر نمایندگان اعضاء و یا اشخاص حقیقی ، فرد یا افراد واجد شرایط را تعیین و پس از جلب موافقت ، آنها را مأمور رسیدگی و اعلام نظر نماید.

ماده 52) در صورتیکه اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می پذیرد و نظر اتاق قطعی و لازم الاجراء است .

ماده 53): نفوذ اساسنامه :  این اساسنامه در یک مقدمه و7 فصل و53 ماده و3 تبصره تهیه و به تصویب مجمع عمومی موسسین رسیده و بامضاء هیئت رئیسه جلسه مجمع مذکور معتبر می باشد.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا