اخبار

60شرکت دانش بنیان از معافیت های گمرکی بهره مند می شوند(20 آذر 96)

معاونت علمی ریاست جمهوری- سید محمد صاحبکار رئیس امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت
علمی و فناوری رییس جمهوری درباره بهره مندی شرکت های دانش بنیان از معافیت ها و تسهیلات گمرکی
گفت: طبق ماده 3قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان مصوب سال ،1389شرکت ها و
موسسات دانش بنیان می توانند از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف شوند.
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری در رابطه با میزان معافیت های گمرکی گفت: تاکنون از 400
درخواستی که به دبیرخانه ارسال شده است، بر اساس مقررات موجود، بیش از 260درخواست تأیید و به
گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شد که با مساعدت و همکاری خوب میان گمرک و معاونت علمی و
فناوری، این درخواست ها مشمول معافیت های گمرکی شدند.
صاحبکار افزود: در سال ، 94شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت ها و
موسسات دانش بنیان در کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر
اجرا» تصویب و اجرا شد.
وی این شیوه نامه را مبنای ارایه معافیت های گمرکی عنوان کرد و افزود: واردات کالاهای مرتبط با فعالیت
های دانش بنیان تنها در صورتی که به عنوان «ماشین آلات خط تولید» یا «به منظور ساخت محصول در حد
نمونه اولیه» و «مهندسی معکوس» و یا «تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت» باشد، از این معافیت ها
برخوردار خواهند شد.
دبیر کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان با بیان اینکه این معافیت ها تنها شامل کالاهای غیر تجاری می
شود، گفت: منظور از کالای تجاری، کالایی است که برای فروش وارد می شود، اعم از اینکه به همان شکل یا
پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد. به عبارت دیگر، مواد، قطعات و
کالاهایی که با هدف استفاده در محصول نهایی وارد شده و به فروش می رسند، مشمول این معافیت ها
نیستند.
وی ادامه داد: همچنین شرکت های دانش بنیان می توانند از اجازه ورود موقت برای مواد اولیه و کالاهای مورد
مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای دانش بنیان صادراتی استفاده کنند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا