اخبار

استارت آپ های بزرگ از دل نمایشگاه ها خارج می شوند (29 آبان 96)

معاونت علمی ریاست جمهوری – سورنا ستاری در آیین اختتامیه پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی اظهار کرد :از سه سال پیش روند بسیار مناسبی در آذربایجان شرقی شروع شده و ما نیز از ابتدای روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، اقتصاد دانش بنیان را مورد توجه قرار داده ایم.   سال اقتصاد نفتی را تجربه کرده، سخت است که جهت 100 وی ادامه داد :واقعیت این است برای کشوری که گیری اقتصاد خود را عوض کند و به استفاده از نیروی انسانی که عمدتا جوان هستند، توجه کرده و از این طریق ثروت آفرینی کند. وی اضافه کرد :در چنین اقتصاد جدیدی، نیاز به المان های جدیدی داریم که در اقتصاد نفتی مطرح نبود؛ بحث های کارآفرینی سالیان سال بود که به واسطه اقتصاد نفتی سرکوب می شد. ستاری گفت :در جامعه ای که استخدام و مدرک مورد توجه است توانمندی های فرد، استعداد، نوآوری و اعتماد به نفس جوانان دیده نمی شود؛ در اقتصاد جدید نیاز است که بسیاری از المان ها عوض شوند. معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت :استارت آپ هایی داریم که در مرز یک میلیارد دلار بوده و اکثرشان هفته ای بیش از ده درصد رشد می کند، این بدان معنی است که هیچ چیزی اقتصادی تر از سرمایه گذاری روی جوانان توانمندمان نیست. وی گفت :پژوهش در مغزهاست و درآمد از طریق آن نیز از کار های دیگر و پروژه های دیگر بسیار بهتر است و اعمال روش جدید در اقتصاد، قطعا المان های بسیاری را لازم دارد. وی اضافه کرد :اقتصاد های بزرگ دنیا هیچکدام بر اساس درآمدهای زیر زمینی شکل پیدا نمی کنند، شرکت   و4 های بزرگ دنیا هم دیگر نفتی و بانکی نیستند .وی با بیان اینکه به زودی استارت آپ هایی خواهند بود که  میلیارد دلار را رد می کند، گفت :به زودی همین جوانانی که در نمایشگاه ها حضور دارند، بزرگ ترین شرکت ۵ های کشور را راه اندازی می کنند؛ اکنون چنین روندی در کشور اتفاق می افتد. ستاری افزود :اساس و پایه این روش جدید که پایه اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، جوانان تحصیل کرده، با اعتماد به نفس و خلاق هستند، نیرویی که اگر پنج بار هم بر زمین بخورد باز هم سرپا ایستاده و تلاش می کند، جوانی که از آموخته هایش استفاده کرده و تا به موفقیت نرسد، دست برنمی دارد. 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا