اخبار

بررسی زمینه های سرمایه گذاری در بخش فاوا(09 آبان 1395)

وضعیت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از منظر زمینه‌های سرمایه‌گذاری با توجه به برنامه ریزی‌های کشور در افزایش سرعت توسعه بخشی نقش بسزایی دارد. در همین راستا گزارشی با همین عنوان از سوی کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران تهیه شده است.

 

از آنجایی که بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ظرفیت‌های مهمی برای پذیرش سرمایه گذاری دارد یکی از بخشهایی است که اهداف بلندمدت و برنامه‌های مهمی برای توسعه آن ترسیم شده است. با این حال متاسفانه تحقق سرمایه گذاری خارجی در این حوزه چندان موفق نبوده و نتوانسته طبق برنامه جلو برود.

کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران برآن شد تا با انجام یک مطالعه جامع چالش‌های پیشروی حوزه را بهتر بشناسد. بر اساس مطالعات انجام شده مهم ترین چالش، عدم شناخت طرف‌های خارجی از توانایی‌ها و ظرفیت‌های این بخش از اقتصاد ایران است. در نگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی، جامعه ایران هنوز به رشد کافی برای حضور در بخشهای با فناوری بالا و به روز مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات نرسیده است.

از سوی دیگر مطالعات کمیسیون نشان داد که مرجعی برای ارائه آمار جدید، تجمیعی و خلاصه برای ایجاد چشم اندازی کلی در ذهن سرمایه گذار خارجی در ایران وجود ندارد. همچنین با وجود تعداد بالای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با فاوا نشان می دهد که سرمایه انسانی در این رشته رشد خوبی داشته اما از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است.

در این گزارش ضمن اشاره به موقعیت استراتژیک کشور، ایجاد فرصت‌های مهم در دوران پسا تحریم برای رشد و شکوفایی اقتصاد و شکل گیری زمینه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری، تاکید می شود که حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند در توسعه کشور نقش بسزایی ایفا کند.

در جمعبندی گزارش آخرین وضعیت عملکردی 24 شاخص کلان و 30 شاخص خرد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تبیین می شود، این شاخص‌ها بیانگر ظرفیت گسترده برای توسعه در این بخش است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا