اخبار

نخستين نشست تخصصي ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم برگزار شد (خرداد 1392)

نشست تخصصي ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم را با حمايت‌ و همكاري معاونت تشكل‌هاي اتاق ايران، برگزار كرد.
اين نشست كه اولين جلسه از سلسله جلسات اتحاديه‌ي لوح‌هاي فشرده‌ي ايران در راستاي ارائه خدمات مشاوره‌اي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي و ميزگردهاي تخصصي جهت شركت‌هاي زير مجموعه اين اتحاديه بود و در ساعت 15 روز دوشنبه 27 خردادماه 1392، در سالن جلسات طبقه ششم اتاق ايران برگزار شد.
اين نشست با هدف آشنايي با قوانين جديد امور مالياتي در قوانين جاري كشور، ترغيب فعالان به آشنايي بيش‌تر با مفاهيم و تجارب موفق در امر ساماندهي امور مالياتي و بهبود سيستم‌هاي امور مالياتي شركت‌هاي توليدكننده‌ي‌ لوح فشرده برگزار شد.
مدرس اين نشست آموزشي،‌آقاي اسماعيل اسماعيلي، ‌از اساتيد علمي تدريس دوره‌هاي آموزشي و پودمان‌هاي اختصاصي مأموران مالياتي بودند كه سابقه‌ي سمت‌هاي دولتي در مسؤوليت‌هاي معاون درآمدها، مديركل امور مالياتي، عضو شوراي‌عالي مالياتي و رياست شعب شوراي‌عالي مالياتي را داشته‌اند.
سرفصل‌هاي اين نشست كه به‌صورت رايگان و ويژه‌ي مديران عامل، مديران مالي و مشاوران شركت‌ها برگزار شد به شرح ذيل بود:
1- نحوه‌ي تنظيم اظهارنامه‌ي مالياتي و آثار تسليم و عدم تسليم اظهارنامه‌ها
2- آيين‌نامه‌ي روش نگه‌داري دفاتر اسناد و مدارك قانوني موضوع ماده‌ي 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم
3- تكاليف قانوني در ماليات تكليفي، موارد و موضوعات مندرج در ماده‌ي 104 و امور ماليات بر حقوق
4- آشنايي با معافيت‌هاي مالياتي در قوانين جاري، معافيت مالياتي تجديد ارزيابي
5- نحوه ثبت ماليات بر ارزش افزوده
6- مقررات فهرست‌هاي ارسالي موضوع ماده‌ي 169 مكرر به ادارات امور مالياتي
7- آشنايي با مراحل دادرسي مالياتي پس از ابلاغ برگه تشخيص ماليات، برگه‌ي مطالبه‌ي ماليات و ساير اوراق مالياتي
اين جلسه كه با حضور سي نفر از اعضاي هيأت مديره‌ي اتحاديه‌ي لوح‌هاي فشرده ايران، مديران مالي و مشاوران شركت‌هاي فعال در اين حضور برگزار شد مورد استقبال قرار گرفت و شركت‌كنندگان با اعلام رضايت از حضور در اين نشست مسائل مطرح شده در اين جلسه را پاسخ‌گوي بسياري از مشكلات و ابهامات مالياتي خود داشتند.
در پايان اين جلسه، حضار به پرسش و پاسخ در زمينه موضوعات و مشكلات مالياتي خود پرداختند و مقرر شد كه پرسش‌ها و مشكلات مربوط به موضوع مالياتي را طرح كرده، در جلسات بعد به صورت مفصل به آن‌ها پرداخته شود.
ضمناً بنا به برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، در جلسات آينده از ديگر تشكل‌ها نيز براي شركت در اين نشست‌ها دعوت شده و در پايان هر جلسه، مسائل و راه‌كارهاي پيش‌نهادي طرح شده در جلسه جهت پي‌گيري به بخش‌هاي مربوطه در اتاق ايران ارسال خواهد شد.
 آقاي اسماعيل اسماعيلي،‌ دوشنبه‌ي هر هفته از ساعت 13 الي 16 در محل دفتر اتحاديه حضور خواهند داشت. كليه‌ي شركت‌ها مي‌توانند جهت هماهنگي با شماره تلفن 88747737 تماس گرفته در ساعات مذكور، مسائل و مشكلات خود را مطرح و از خدمات مشاوره‌ي ايشان بهره‌مند شوند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا