گزارش های تصویری

نشست تخصصی اعضا کمیته فن آوری ارتباطات و اطلاعات

نشست تخصصی کمیته فن آوری ارتباطات و اطلاعات (فاوا)
رئیس اتحادیه صنایع لوح های فشرده به عنوان یکی از اعضا کمیته فاوا
دکمه بازگشت به بالا