دسته بندی نشده

درباره اتحادیه

وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

مقدمه:

تاریخچه صنعت لوح های فشرده در ایران

تولید لوح های فشرده در ایران صنعت نوپا و جوانی است که در ایران سابقه تولیدکنندگان آن از ده سال بیش تر نیست لذا با تلاش متولیان صنعت و سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش شاهد رشد و توسعه این صنعت در کشورمان بوده ایم.
امروزه این صنعت در زمره صنایعی قرار گرفته که وابستگی کشور را به کشورهای خارجی مرتفع ساخته و تولیدات داخلی به لحاظ کمی و کیفی با تولیدات مشابه خارجی قابل رقابت هستند.
در ایران واحد تولید 18 واحد  تولید لوح های فشرده وجود دارد که تقریبا همگی واحدهای خصوصی هستند.
گفتنی است که تقریباً1000نفر به طور مستقیم در صنعت تولید لوح فشرده فعالیت دارند و بالغ بر هزاران نفر دیگر نیز در خانواده بزرگ تولید و توزیع و عرضه لوح های فشرده در اقصی نقاط کشور مشغول فعالیت می باشند.
لازم به ذکر است که غالب تولیدکنندگان با ایجاد واحدهای بسته-بندی و تولید لوازم بسته بندی مورد نیاز توانسته اند صرفه جویی ارزی قابل ملاحظه ای را برای این صنعت ایجاد کنند.

ضرورت تشکیل اتحادیه

صنعت فرایندی نظام یافته است که اساسی ترین ویژگی آن کار گروهی است. پیوند توانایی ها، اندیشه ها و نوآوری ها همراه با نیروی انسانی ماهر می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای امروز و فردای جوامع باشد.
صنعتگران در کشور در فرآیند تولید صنعتی وظیفه ای خطیر برعهده دارند به طوری که ضمن هماهنگ ساختن عوامل تولید می بایست فرهنگ صنعتی را اشاعه دهند. و زمینه های مناسبی را برای همفکری، بروز خلاقیت و بهره مندی مطلوب از نیروهای کاردان و ماهر به وجود آورند. هم چنین باید با تبادل دانش و تجربه و رهیافت های علمی و عملی که متکی بر شناخت جامعه باشد و گفتگو و تبادل اطلاعات با همدیگر، زمینه ساز پیشرفت و توسعه صنعتی باشند.
آگاهی از تحولاتی که امروزه در حوزه صنعت، فرهنگ ٬ مدیریت، آموزش و تکنولوژی رخ می دهد و برخورد علمی و منطقی با مسایل، تبادل اطلاعات و تفکر گروهی لازمه مدیریت در صنعت امروز است.
کارخانجات تولیدکننده لوح های فشرده به عنوان حلقه واسطه زنجیره صنعت لوح فشرده تا نقطه نهایی (مصرف کننده) ار در جه اهمیت بسزایی برخوردار هستند و می توانند نقش کلیدی در تعیین سرنوشت حرفه ای در این زنجیره ایفا کنند.
قرار گرفتن اطلاعات بر روی لوح های فشرده به مثابه دمیدن روح در کالبد بی جان است و لوح فشرده را از کالایی مادی به محصول معنوی (علمی / فرهنگی / اجتماعی و …) مبدل می کند. بر همین اساس حوزه تصمیم گیرندگان حاکمیتی در این بخش از یک یا دو وزارتخانه تولیدی فراتر رفته و عملاً چندین بخش وسیعی از حاکمیت را درگیر مباحث مرتبط با  تولید و نظارت های عمومی و تخصصی می کند، به طوری که عملاً وزارتخانه های صنایع و معادن، فرهنگ و ارشاد  اسلامی، وزارت کشور، صدا و سیما، نیروی انتظامی و … در امر سیاست-گذاری در این حوزه ایفای نقش می کنند.
نبود سیاست واحد و استراتژی منسجم و مشخص در بین این مراجع، صنعت مورد بحث را با چالش های جدی مواجه کرده است از این رو ایجاد یک تشکل مسنجم و متمرکز که بتواند به نمایندگی از بخش خصوصی مربوطه، خلاء های موجود را شناسایی کرده و در جهت ساماندهی و هماهنگی و ارایه نظرات کارشناسی مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر ایفای نقش نماید، لازم و ضروری است.

تاریخچه تأسیس اتحادیه

اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران به  همت گروهی از تولیدکنندگان در این بخش و به منظور تعیین سرنوشت حرفه ای امور صنایع لوح های فشرده و ساماندهی و تصمیم گیری و برنامه ریزی و حل مشکلات اجرایی و ایجاد و حفظ هماهنگی بین اعضا و دفاع از منافع مشروع و قانون آنان و بهره گیری شایسته و بهینه از کلیه ظرفیت-های موجود صنعتی و نیروی انسانی و ارتباط منطقی و هماهنگی و همکاری با وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط، با موافقت و نظارت اتاق ایران به استناد بند ک ماده 5 قانون تشکیل اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در اسفند ماه سال 1388 تأسیس و تحت شماره 264 در اتاق ایران به ثبت رسیده است و به صورت صنفی، حرفه ای، غیرانتفاعی و غیر سیاسی مشغول فعالیت می باشد.

اهداف اتحادیه

1- تلاش برای ساماندهی فعالیت اعضاء و بهبود کیفیت تولیدات و خدمات در جهت تدوین استاندارد های داخلی در کشور با همکاری و هماهنگی مستمر و ارائه نظرات کارشناسی به مراجع و سازمانهای ذیربط
2- همکاری و هماهنگی مستمر و ارایه نظرات کارشناسی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مراکز تحقیقاتی و دیگر سازمانهای ذیربط بمنظور تدوین استاندارد های مرغوبیت تولیدات داخلی و ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات و یا خدمات اعضاء و نظارت بر تحقق آنها
3- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز تولید کالاها و خدمات موضوع فعالیت اتحادیه و کنترل آن از طریق تأسیس شرکتهای بازرسی.
4- بازارسازی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا ، قیمت ، بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضاء با بهره گیری از آخرین رهیافتهای جهانی و تجزیه و تحلیل لازم در زمینه تنظیم بازار و قیمت گذاری بر اساس سیاستهای کلان کشور.
5- تنظیم تعرفه های قیمت داخلی ، تعرفه های صادراتی و نیز تعرفه های واردات کالا و ارایه آن به وزارتخانه های مرتبط برای تصویب در هیأت دولت.
6- برنامه ریزی در جهت تعادل بین بخش بازرگانی ،خدمات ، صنعتی لوح فشرده به منظور ایجاد بازار سالم مصرف ، کنترل و محدود نمودن واردات در حمایت از تولیدات داخلی.
7- تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی کالاها و یا خدمات فنی و مهندسی ، ایجاد فرصتهای مناسب برای کلیه اعضاء جهت بهره گیری مناسب از بازارها ، خصوصاً بازارهای منطقه مانند ECO و کشورهای عضو کنفرانس اسلامی.
8- مشارکت گروهی در تصمیم سازی وتصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با فعالیت اعضاء در جهت حفظ منافع ملی و اعضاء با هماهنگی اتاق ایران.
9- ایجاد ارتباط با مراکز قانونگذاری و دستگاههای اجرایی کشور بمنظور همکاری در تدوین قوانین سیاستها ، دستورالعمل ها آیین نامه ها  و همچنین توسعه خصوصی سازی.
10-  حضور در مراجع قانونگذاری و تصمیم گیری حوزه اقتصادی و صنعت و بازار کشور و ایفای نقش موثر در جهت نیل به اهداف اتحادیه و تدوین روشهای منطقی در راستای نظارتهای عمومی و تخصصی.
11- کسب اختیارات در تهیه و تنظیم و یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب ، تأسیس و بهره برداری در زنجیره صنایع لوح فشرده از مراجع ذیربط.
12- هماهنگی و همکاری مستمر و ارائه نظرات کارشناسی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وزارت صنایع و معادن ، وزارت بازرگانی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر سازمانهای ذیربط.
13- اجرای آن دسته از وظایف نظارتی مرتبط با تولید و خدمات که وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی به اتحادیه تفویض مینمایند.
14- ارایه اطلاعات دقیق از صنعت لوح فشرده به منظور تعیین اولویت بندی سرمایه گذاریها و حمایت های دولت در توسعه منطقی واحدهای صنعتی در جهت جلوگیری از بطلان منابع و امکانات موجود در کشور.
15- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمانهای مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیتهای اعضاء و …
16- تشکیل بانک ، موسسه اعتباری و سرمایه گذاری طبق مقررات و قوانین جاری کشور در راستای تقویت منابع مالی زنجیره صنایع لوح های فشرده در کشور
17- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که زمینه افزایش اهداف اتحادیه را فراهم میکند.
18- معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز.
19- کوشش برای جذب سرمایه ، فن آوری ، مدیریت ، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر داخلی و خارجی برای رشد و ارتقاء زمینه های فعالیت اتحادیه
20-  ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف اتحادیه ، از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب و مجلات و بروشورهای تخصصی.
21- انجام هر گونه فعالیت های علمی ، تحقیقاتی با توجه به تکنولوژی روز دنیا برای نیل به اهداف اتحادیه.
22- برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی ، صنعتی و تجارتی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایشها و میزگردهای تخصصی و همچنین حضور در همایشهای مختلف داخلی و خارجی و تألیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت اتحادیه.
23- برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با وظایف اتحادیه.
24- فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط جهت عضویت در اتحادیه.
25- ارتقاء اعتبار و حیثیت اعضاء اتحادیه از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو و بهره گیری مشترک از توانمندیها و ظرفیت های استفاده نشده هر یک از اعضاء.
26- حمایت از منافع مشترک اعضاء و دفاع از منافع اعضاء در مجامع حقوقی داخلی و بین المللی.
27- ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا