دسته بندی نشده

بریده جراید

نائب رييس كميسيون فاوا اتاق بازرگاني ايران در حاشيه جلسه اين كميسيون ضمانت‌اجرايي قانون كپي رايت را ناكافي قلمداد كرده و گفت قانون كپي رايت فعلي بازدارندگي لازم را ندارد.


به گزارش روابط عمومي فدراسيون ICT اتاق بازرگاني ايران، #عبدالرضا_نوروزي نائب رييس كميسيون #فاوا اتاق بازرگاني ايران در زمينه اقداماتي كه براي اصلاح #قانون_كپي_رايت بايد صورت گيرد اظهار داشت: من فكر مي‌كنم بيش از آنكه ما مشكل قانون كپي رايت داخلي داشته باشيم مشكل قانون كپي رايت بين‌المللي داريم؛ تغييراتي كه براي قانون كپي رايت جديد مطرح شده بود تغييرات بسزايي ايجاد نمي‌كرد. به علاوه بسته قانون كپي‌رايت جديد زماني به كميسيون فاوا اتاق بازرگاني آمد كه در يك زمانبندي بسيار كوتاهي مي‌بايست پيشنهادها ارايه شود تا قانون جديد به مجلس ارسال شود.
وي افزود: يكي از چالش‌ها در زمينه قانون كپي رايت داخلي اين است كه اگر كسي يك اپ يا يك محتواي ديجيتالي مثل فيلم سينمايي يا كتاب را در فضاي مجازي به صورت غيرقانوني كپي و عرضه كند جريمه‌اي كه با آن روبه‌رو مي‌شود به قدري كم است كه متخلف به خودش اجازه مي‌دهد بارها اين كار را انجام دهد.درواقع قانون فعلي كپي رايت بازدارندگي لازم را ندارد در حالي كه در حوزه بين‌الملل قوانين به گونه‌اي است كه كسي جرات انجام چنين تخلفاتي را به خود نمي‌دهد. در كميسيون فاوا اتاق بازرگاني به عنوان بخش خصوصي بازوي مشورتي لازم وجود دارد و ما آماده‌ايم تا در صورت تمايل دولت يا مجلس براي حل مشكلات اين عرصه مشورت‌هاي لازم را ارايه دهيم.
نوروزي در ادامه با اشاره به اين كه شرايط سخت مالياتي و موانعي كه بانك‌ها براي دريافت تسهيلات ايجاد كرده‌اند گفت: باتوجه به موانعي كه از سوي بخش دولتي ايجاد مي‌شود برخي از توليدكنندگان بخش خصوصي ترجيح مي‌دهند به جاي آنكه به شكل رسمي فعاليت كنند توليد خود را به زيرزمين‌ها ببرند تا دور از چشم دولت و موانع ايجاد شده كار خود را به پيش ببرند. لذا تا زماني كه زيرساخت‌هاي ما به شكل واقعي براي بخش خصوصي درست نشود كماكان موانع در حوزه اقتصادي وجود خواهند داشت.نائب رييس كميسيون فاوا اتاق بازرگاني ايران در حاشيه جلسه اين كميسيون ضمانت‌اجرايي قانون كپي رايت را ناكافي قلمداد كرده و گفت قانون كپي رايت فعلي بازدارندگي لازم را ندارد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون ICT اتاق بازرگاني ايران، #عبدالرضا_نوروزي نائب رييس كميسيون #فاوا اتاق بازرگاني ايران در زمينه اقداماتي كه براي اصلاح #قانون_كپي_رايت بايد صورت گيرد اظهار داشت: من فكر مي‌كنم بيش از آنكه ما مشكل قانون كپي رايت داخلي داشته باشيم مشكل قانون كپي رايت بين‌المللي داريم؛ تغييراتي كه براي قانون كپي رايت جديد مطرح شده بود تغييرات بسزايي ايجاد نمي‌كرد. به علاوه بسته قانون كپي‌رايت جديد زماني به كميسيون فاوا اتاق بازرگاني آمد كه در يك زمانبندي بسيار كوتاهي مي‌بايست پيشنهادها ارايه شود تا قانون جديد به مجلس ارسال شود.
وي افزود: يكي از چالش‌ها در زمينه قانون كپي رايت داخلي اين است كه اگر كسي يك اپ يا يك محتواي ديجيتالي مثل فيلم سينمايي يا كتاب را در فضاي مجازي به صورت غيرقانوني كپي و عرضه كند جريمه‌اي كه با آن روبه‌رو مي‌شود به قدري كم است كه متخلف به خودش اجازه مي‌دهد بارها اين كار را انجام دهد.درواقع قانون فعلي كپي رايت بازدارندگي لازم را ندارد در حالي كه در حوزه بين‌الملل قوانين به گونه‌اي است كه كسي جرات انجام چنين تخلفاتي را به خود نمي‌دهد. در كميسيون فاوا اتاق بازرگاني به عنوان بخش خصوصي بازوي مشورتي لازم وجود دارد و ما آماده‌ايم تا در صورت تمايل دولت يا مجلس براي حل مشكلات اين عرصه مشورت‌هاي لازم را ارايه دهيم.
نوروزي در ادامه با اشاره به اين كه شرايط سخت مالياتي و موانعي كه بانك‌ها براي دريافت تسهيلات ايجاد كرده‌اند گفت: باتوجه به موانعي كه از سوي بخش دولتي ايجاد مي‌شود برخي از توليدكنندگان بخش خصوصي ترجيح مي‌دهند به جاي آنكه به شكل رسمي فعاليت كنند توليد خود را به زيرزمين‌ها ببرند تا دور از چشم دولت و موانع ايجاد شده كار خود را به پيش ببرند. لذا تا زماني كه زيرساخت‌هاي ما به شكل واقعي براي بخش خصوصي درست نشود كماكان موانع در

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا