آیین نامه ها

آیین نامه ها و دستور العمل های تشکل

  ج شرایط عضویت در اتحادیه صنایع لوح فشرده ایران

  • داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

  • دارابودن کارت عضویت یا بازرگانی معتبر از اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

  • قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه

  • پرداخت حق ورودیه و حق عضویت تعیین شده به صورت مرتب

  • فعال بودن در زمینه های مرتبط با صنایع لوح های فشرده و دارابودن اجازه رسمی فعالیت از وزارت صنایع و معادن

  • داشتن حسن شهرت

  • اعضا اتحادیه موظف هستند حق عضویت و ورودیه که براساس مصوبه جلسه هیات مدیره اتحادیه است به حساب اتحادیه واریز وقبض رسید آن را تحویل دبیرخانه نمایند

  • میزان حق عضویت و ورودیه تعیین می شود

  • مبلغ ورودیه : 000/000/5 ریال مبلغ حق عضویت : 000/000/10 ریال   

 

دکمه بازگشت به بالا